wypalki.pl

Informacje dla Klientów

Wszyscy Klienci zobowiązani są do stosowania poniżej wymienionych procedur.

 1. Osoby przyjeżdżające z materiałem lub odbierające wycięte elementy zobowiązane są do bezzwłocznego zgłoszenia się z dokumentami do Sekretariatu WKS lub Mistrza przebywającego na hali produkcyjnej.
 2. Na terenie zakładu obowiązuje ograniczenie prędkości do 5km/h
 3. Zakaz przebywania na hali produkcyjnej bez opieki pracownika dozoru Mostostalu Kraków S.A.
 4. Zakaz przebywania pod ciężarem.
 5. Zakaz dotykania gorących powierzchni metalu na stanowiskach pracy maszyn oraz w ich pobliżu
 6. Całkowity zakaz palenia tytoniu na terenie zakładu
 7. Zakaz przebywania osobom z rozrusznikiem serca
 8. Zakaz używania telefonów komórkowych w pobliżu miejsc składowania gazów technicznych
 9. Nakaz stosowania kasku ochronnego
 10. Nakaz stosowania okularów ochronnych
 11. Nakaz stosowania ochrony uszu
 12. Nakaz stosowania ochrony dłoni
 13. W razie wypadku bezzwłocznie zgłosić go Mistrzowi przebywającemu na hali oraz wezwać telefonicznie odpowiednie służby poprzez europejski numer alarmowy 112.